Od ponad 25 lat wspieramy naszych Klientów w efektywnym  prowadzeniu rozliczeń podatkowych. Prawo podatkowe jest nierozerwalnie związane z każdą działalnością gospodarczą. Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę rozliczeń podatkowych.  

Planowanie podatkowe rozpoczyna się już przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, także przed dokonaniem transakcji, na etapie tworzenia budżetu, konstruowania umowy czy zamówienia. Każde przekształcenia firm, łączenia podziały mają swoje reperkusje podatkowe i zarazem finansowe. Odpowiednie zastosowanie przepisów podatkowych niesie ze sobą wiele oszczędności a zarazem złe i błędne zastosowanie to niejednokrotnie duże straty finansowe.

Prawo podatkowe jest bardzo rozbudowane, to nie tylko podatek dochodowy (PIT i CIT) i podatek od towar i usług (VAT), to wiele innych przepisów jak np. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, wiele różnych ulg i zwolnień podatkowych. Przepisy te ulegają ciągłym zmianom, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia.

 

  • Pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów, ciągle monitorujemy te zmiany i wskazujemy najkorzystniejszy i bezpieczny kierunek działania. Zajmujemy się także analizą i interpretacją prawa podatkowego.
  • Zapewniamy bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych, dzięki możliwości zasięgnięcia w każdej chwili konsultacji ustnej lub pisemnej doradcy podatkowego specjalizującego się w prawie podatkowym. W ramach konsultacji pomagamy  Państwu na bieżąco na osobnym spotkaniu, wybrać optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe.
  • Sporządzamy pisemne opinie dotyczące  przepisów podatkowych a także wnioski do organów podatkowych w sprawie interpretacji przepisów podatkowych i innych zapytań.
  • Doradztwo podatkowe to także wszelkiego rodzaju obowiązkowe raportowanie podatkowe, sporządzanie przez nas wszelkich deklaracji, informacji podatkowych kierowanych do organów podatkowych.

 

Doradca podatkowy nr 00341

ryszardbaron@taxbaron.com.pl