Od ponad 25 lat wspieramy naszych Klientów w efektywnym i prowadzeniu spraw podatkowych.

Prawo podatkowe jest nierozerwalnie związane z każdą działalnością gospodarczą. Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę rozliczeń podatkowych dla każdej działalności gospodarczej.

Planowanie podatkowe rozpoczyna się już przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, także przed dokonaniem transakcji, na etapie tworzenia budżetu, konstruowania umowy czy zamówienia. Każde przekształcenia firm, łączenia podziały mają swoje reperkusje podatkowe i zarazem finansowe. Odpowiednie zastosowanie przepisów podatkowych niesie ze sobą wiele oszczędności a zarazem złe i błędne zastosowanie to niejednokrotnie duże straty finansowe.

Prawo podatkowe jest bardzo rozbudowane, to nie tylko podatek dochodowy (PIT i CIT) i podatek od towar i usług (VAT), to wiele innych przepisów jak np. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, wiele różnych ulg i zwolnień podatkowych. Przepisy te ulegają ciągłym zmianom, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia.
Pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów, ciągle monitorujemy te zmiany i wskazujemy najkorzystniejszy i bezpieczny kierunek działania. Zajmujemy się także analizą i interpretacją prawa podatkowego.

Sporządzamy pisemne interpretacje przepisów podatkowych a także wnioski do organów podatkowych w sprawie interpretacji podatkowych i innych zapytań.

Doradztwo podatkowe to także wszelkiego rodzaju obowiązkowe raportowanie podatkowe, sporządzanie przez nas wszelkich deklaracji, informacji podatkowych kierowanych do organów podatkowych.

Powrót