TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo działa od 1992 r.

Początkowo jako Biuro Rachunkowe TAX, założone przez doradcę podatkowego Ryszarda Barona oraz biegłego rewidenta Zygmunta Barona. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń płacowych i kadr oraz uproszczonej księgowości. Świadcząc te usługi wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu firmy i umożliwiamy im skoncentrowanie się na tej działalności, która bezpośrednio przyczynia się do budowania wartości firmy. Jednocześnie, pomagamy oszczędzić cenny czas i zmniejszać koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, innych ewidencji księgowych oraz list płac i rozliczeń płacowych.

RYSZARD BARON

Doradca podatkowy
Nr wpisu 00341

Klienci

Naszymi Klientami są podmioty gospodarcze nastawione na zysk: mikro, małe i średnie, działające w różnych formach prawnych np. spółki z o.o., spółki osobowe, spółki cywilne, działalność gospodarcza indywidualna, także Rolnicy indywidualni czy Osoby prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej, którzy chcą rozliczać podatek  VAT (przy zwrotach tego podatku) a także osoby fizyczne opodatkowane wg tzw. karty podatkowej zainteresowane rozliczaniem podatku VAT.

Naszymi Klientami są także stowarzyszenia i fundacje działające non profit (bez zysku). Nasze  duże doświadczenie pozwala dostosować system księgowości do specyfiki różnych branż. Zastosowanie elastycznych technik księgowych i nowoczesnych systemów informatycznych pozwala dostosować się optymalnie do potrzeb Klienta.

Zasady działania

Zasady współpracy i odpowiedzialności określa zawierana z Klientem umowa prawna, a także ustawa o doradztwie podatkowym oraz ustawa o rachunkowości. Wykonywane usługi są objęte tajemnicą służbową w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Zasada zachowania tajemnicy służbowej jest jedną z podstawowych zasad naszego działania, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o doradztwie podatkowym i jedną z zasad etyki zawodowej doradcy podatkowego. Naszą filozofią działania jest także zasada partnerstwa z Klientem, tworzy to dodatkowe warunki do wzajemnego zaufania i optymalnej współpracy.

Ponosimy – na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym oraz przepisów cywilnych – pełną odpowiedzialność za prowadzenie usług rachunkowych i doradztwa podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ryszard Baron absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu posiada wszelkie uprawnienia państwowe do wykonywania usług doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, nadany przez Ministra Finansów tytuł doradcy podatkowego nr wpisu 00341, oraz świadectwo kwalifikacyjne MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr lic. 25478/01. Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu prowadzenia usług rachunkowości i doradztwa podatkowego w TU WARTA S.A. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego zapoznawania się ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i rachunkowymi poprzez cykle różnych szkoleń i wykładów. Tylko pełna specjalizacja, pozwala na dużą fachowość i profesjonalizm, dlatego w swoich działaniach koncentrujemy się na rachunkowości i doradztwie w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowego, prawa gospodarczego.

Biuro

Biuro Rachunkowe i siedziba TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo, znajduje się w nowej kamienicy w Pszczynie przy ulicy Chrobrego 11 (od strony dużego parkingu), jest czynne dla Klientów w godzinach od 8.00 do 17.00, w biurze tym można umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą podatkowym, przyjmowni są Kilenci w sprawach bieżącej obsługi księgowej oraz w sprawach indywidualnych z zakresu prawa podatkowego.