TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo działa od 1992 r.

Początkowo jako Biuro Rachunkowe TAX, założone przez doradcę podatkowego Ryszarda Barona oraz biegłego rewidenta Zygmunta Barona. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń płacowych i kadr oraz uproszczonej księgowości. Świadcząc te usługi wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu firmy i umożliwiamy im skoncentrowanie się na tej działalności, która bezpośrednio przyczynia się do budowania wartości firmy. Jednocześnie, pomagamy oszczędzić cenny czas i zmniejszać koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, innych ewidencji księgowych oraz list płac i rozliczeń płacowych.

RYSZARD BARON

Doradca podatkowy
Nr wpisu 00341

Klienci

Naszymi Klientami są podmioty gospodarcze nastawione na zysk: mikro, małe i średnie, działające w różnych formach prawnych np. spółki z o.o., spółki osobowe, spółki cywilne, działalność gospodarcza indywidualna, także Rolnicy indywidualni czy Osoby prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej, którzy chcą rozliczać podatek  VAT (przy zwrotach tego podatku) a także osoby fizyczne opodatkowane wg tzw. karty podatkowej zainteresowane rozliczaniem podatku VAT.

Naszymi Klientami są także stowarzyszenia i fundacje działające non profit (bez zysku). Nasze  duże doświadczenie pozwala dostosować system księgowości do specyfiki różnych branż. Zastosowanie elastycznych technik księgowych i nowoczesnych systemów informatycznych pozwala dostosować się optymalnie do potrzeb Klienta.

Zasady działania

Zasady współpracy i odpowiedzialności określa zawierana z Klientem umowa prawna, a także ustawa o doradztwie podatkowym oraz ustawa o rachunkowości. Wykonywane usługi są objęte tajemnicą służbową w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Zasada zachowania tajemnicy służbowej jest jedną z podstawowych zasad naszego działania, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o doradztwie podatkowym i jedną z zasad etyki zawodowej doradcy podatkowego. Naszą filozofią działania jest także zasada partnerstwa z Klientem, tworzy to dodatkowe warunki do wzajemnego zaufania i optymalnej współpracy.

Ponosimy – na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym oraz przepisów cywilnych – pełną odpowiedzialność za prowadzenie usług rachunkowych i doradztwa podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ryszard Baron posiada wszelkie uprawnienia państwowe do wykonywania usług doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, nadany tytuł doradcy podatkowego zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym nr wpisu 00341, oraz świadectwo kwalifikacyjne MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr lic. 25478/01.

Zobacz wpis na listę doradców podatkowych

Zobacz świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu prowadzenia usług rachunkowości i doradztwa podatkowego w TU WARTA S.A. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego zapoznawania się ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i rachunkowymi poprzez cykle różnych szkoleń i wykładów. Tylko pełna specjalizacja, pozwala na dużą fachowość i profesjonalizm, dlatego w swoich działaniach koncentrujemy się na rachunkowości i doradztwie w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowego oraz prawa gospodarczego.

Z każdym Klientem podpisywana jest indywidualna umowa cywilna o wykonywaniu danych usług i wzajemnej współpracy z uwzględnieniem wszystkich obowiązkowych wymogów ochrony danych osobowych RODO.

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego chroniona jest ustawowo w takim samym stopniu jak tajemnica adwokatów i radców prawnych. Doradca podatkowy może być z niej zwolniony tylko przez Sąd. Doradca podatkowy może reprezentować Klienta nie tylko przed organami podatkowymi, ale również przed Sądem Administracyjnym. Doradca podatkowy ma także prawo do samodzielnego uwierzytelniania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Biuro

Biuro Rachunkowe i siedziba TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo, znajduje się w  kamienicy w Pszczynie przy ulicy Chrobrego 11 (od strony dużego parkingu), jest czynne dla Klientów w godzinach od 8.00 do 17.00, w biurze tym można umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą podatkowym, przyjmowani są Klienci w sprawach bieżącej obsługi księgowej oraz w sprawach indywidualnych z zakresu prawa podatkowego.

Image

Info.2020.01 "biała lista" i podzielona płatność MPP