Ubytki naturalne nie podlegają ustawie o VAT

Towary przekazane do utylizacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie mogą być dokumentowane fakturą VAT.
Przekazanie wyprodukowanych i niesprzedanych towarów, które utraciły swoją wartość handlową do utylizacji nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności tej nie można bowiem uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7, ani też za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zatem czynność tę należy uznać za niepodlegającą ww. ustawie, co powoduje, iż nie wymaga ona dokumentowania fakturą VAT.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 maja 2012 r., IPPP3/443-488/12-2/BH.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 8 czerwca 2012 r.
Data publikacji: 8 czerwca 2012 r.