Początek 2018 r. przynosi pracownikom jeden dodatkowy dzień wolny.

Początek 2018 r. przynosi pracownikom jeden dodatkowy dzień wolny. Święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada bowiem w sobotę. To oznacza, że pracodawca musi za ten dzień udzielić pracownikom wolnego w innym terminie.

Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa regulacja jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. W 2018 r. mamy tylko jedno takie święto: Trzech Króli, 6 stycznia.

Wskazana zasada obowiązuje od 8.10.2012 r. i jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r.  Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on zatem poprzedzać dzień świąteczny bądź następować po nim. Co istotne, zasadniczo termin tego wolnego ustala pracodawca, nie wybiera go samodzielnie pracownik. Jeśli jednak pracodawca nie chce narzucać terminu dnia wolnego, to może przychylić się do propozycji pracowników.