USŁUGI KSIĘGOWE

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy Państwu pełen zakres tradycyjnych usług księgowych zgodnych z wymogami obowiązujących w Polsce  przepisów rachunkowych, międzynarodowych standardów rachunkowości i przepisów podatkowych, dostosowany  do  indywidualnych  potrzeb Klienta.

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji i rozrachunków należności i zobowiązań
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego (sprawozdanie finansowe) wraz z obsługą badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta, tam gdzie takie badanie jest wymagane lub na życzenie Klienta
 • sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań zgodnych z standardami przyjętymi przez Klienta
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS, INTRASTAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • doradztwo podatkowe
 • nadzór nad prowadzonymi u Klinta kontrolami
To Klient wybiera formę współpracy z nami, są tu możliwe różne modele współpracy: sposób dostarczania dokumentów (osobiście, pocztą, kurierem, przez naszego pracownika), prowadzenie czynności księgowych w naszej siedzibie lub w siedzibie Klienta. Pracujemy na oprogramowaniu informatycznym własnym lub Klienta a także udostępniamy własne moduły księgowe Klientowi.UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Powadzimy uproszczone rozliczenia księgowo - podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów - KPiR
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej - Ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rozliczeń podatku VAT
 • rozliczanie miesięczne, kwartalne i roczne zobowiązań podatkowych PIT
 • sporządzanie i składanie deklaracji i informacji podatkowych do US (w tym PIT36L, PIT36)
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS, INTRASTAT
 • udzielanie porad i informacji podatkowych
 • nadzór nad prowadzonymi u Klienta kontrolami Urzędów (skarbowych, ZUS, PIP)

 

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl