UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ

Powadzimy uproszczone rozliczenia księgowo - podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów - KPiR
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej - Ryczałt ewidencjonowany
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie rozliczeń podatku VAT
  • rozliczanie miesięczne, kwartalne i roczne zobowiązań podatkowych PIT
  • sporządzanie i składanie deklaracji i informacji podatkowych do US (w tym PIT36L, PIT36)
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS, INTRASTAT
  • udzielanie porad i informacji podatkowych
  • nadzór nad prowadzonymi u Klienta kontrolami Urzędów (skarbowych, ZUS, PIP)
Zobacz także:

 

 

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl