Tworzymy bezpieczny pomost pomiędzy Klientem a Urzędem

TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo działa od 1992 r., początkowo jako Biuro Rachunkowe TAX, założone przez doradcę podatkowego Ryszarda Barona oraz biegłego rewidenta Zygmunta Barona.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń płacowych i kadr oraz uproszczonej księgowości. Świadcząc te usługi wspieramy naszych  Klientów w prowadzeniu firmy i  umożliwiamy im skoncentrowanie się na tej działalności, która bezpośrednio przyczynia się do budowania  wartości  firmy. Jednocześnie,  pomagamy  oszczędzić cenny czas i zmniejszać koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, innych ewidencji księgowych oraz list płac.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

  • obniżenie kosztów bezpośrednich Działu Księgowości
  • uniknięcie lub obniżenie nakładów finansowych na zakup, wdrożenie i aktualizację (zmiana przepisów) systemów i aplikacji komputerowych
  • koncentracja firmy na działalności podstawowej
  • możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości bez zatrudniania ich na etat posiadamy ogromne doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i stosowania prawa podatkowego
  • zmniejszenie ryzyka - przejęcie odpowiedzialności za błędy księgowe i podatkowe przez TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo, pełne bezpieczeństwo podatkowe i rachunkowe
  • zwiększenie bezpieczeństwa danych i kontroli dostępu (rozbudowana archiwizacja i zabezpieczenia)
  • w dziedzinie usług  księgowych  wykorzystujemy  nowoczesne  systemy  informatyczne i  komunikacyjne, co pozwala elastycznie dostosować prowadzenie rachunkowości do różnych wymagań każdego Klienta
  • dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie rozwiązać wiele problemów oraz trudności związanych z prowadzeniem rachunkowości  i rozliczeń podatkowych
  • Udzielamy Naszym Klientom porad i  informacji w  gąszczu zmieniających się   stale  przepisów. Przekazujemy naszym Klientom comiesięczny  Biuletyn Informacyjny - Doradca Podatkowy Gazeta Klientów w wersji papierowej lub elektronicznej o  najnowszych  zmianach w prawie podatkowym i gospodarczym, a także specjalnie  opracowane  informacje dla poszczególnych branż  i  zagadnień prawa podatkowego.

ZASADY DZIAŁANIA

Zasady współpracy i odpowiedzialności określa  zawierana z Klientem umowa prawna, a także ustawa o doradztwie podatkowym oraz ustawa o rachunkowości. Wykonywane usługi są objęte tajemnicą służbową w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Zasada zachowania tajemnicy służbowej jest jedną z podstawowych zasad naszego działania, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o doradztwie podatkowym i jedną  z zasad etyki zawodowej doradcy podatkowego. Naszą filozofią działania jest także zasada partnerstwa z Klientem, tworzy to dodatkowe warunki do wzajemnego zaufania i optymalnej współpracy.

Ponosimy - na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym oraz przepisów cywilnych - pełną odpowiedzialność za prowadzenie usług rachunkowych i doradztwa podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiadamy wszystkie uprawnienia, przewidziane prawem, do wykonywania doradztwa podatkowego i usług rachunkowych (nadany przez MF tytuł doradca podatkowego nr wpisu 00341, świadectwo kwalifikacyjne MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr lic. 25478/01).  Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu prowadzenia usług rachunkowości i doradztwa podatkowego w TU WARTA S.A i HDI GERLING, nr polisy 23/3008128. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego zapoznawania się ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i rachunkowymi poprzez cykle różnych szkoleń i wykładów. Tylko specjalizacja, pozwala na dużą fachowość i profesjonalizm, dlatego w swoich działaniach koncentrujemy się na rachunkowości i doradztwie w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowego, prawa gospodarczego.

KLIENCI

Naszymi Klientami są podmioty  gospodarcze nastawione na zysk: mikro, małe i średnie, działające w różnych formach prawnych np. spółki z o.o., spółki osobowe, działalność indywidualna. Naszymi Klientami są także stowarzyszenia i fundacje działające non profit (bez zysku). Nasze doświadczenie  pozwala dostosować system księgowości do specyfiki różnych branż. Zastosowanie elastycznych technik księgowych i nowoczesnych systemów informatycznych pozwala dostosować się optymalnie  do potrzeb Klienta. Patrz także modele współpracy.

BIURO

Biuro Rachunkowe  i siedziba TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo, znajduje się w nowej kamienicy w Pszczynie przy ulicy Chrobrego 11 (od strony dużego parkingu), jest czynne dla Klientów w godzinach od 8.00 do 17.00, w biurze tym można umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą podatkowym, przyjmowni są Kilenci w sprawach bieżącej obsługi księgowej oraz w sprawach indywidualnych z zakresu prawa podatkowego. W Pszczynie przy ulicy Żorskiej 16A, mieści się archiwum naszego Biura Rachunkowego, księgowane są także dokumenty w systemie rachunkowości online.

 

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl