ROZLICZENIA PŁAC / Kadry

Poprzez precyzyjne określenie oczekiwań Państwa firmy możemy zaoferować pełen zakres usług w zakresie kadr i rozliczeń płacowych. Zakres naszych usług obejmuje rozliczenia obciążeń podatkowo - ubezpieczeniowych, wynikających ze wszystkich form zatrudnienia. Dostosowujemy elastycznie nasze usługi do potrzeb i preferencji Klientów, od firm mikro do dużych.

PŁACE

miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem obciążeń podatkowo - ubezpieczeniowych pracodawcy i pracowników

 • sporządzanie list płac
 • przygotowanie płatności wynagrodzeń, zasiłków i innych zobowiązań finansowych, paski wynagrodzeń
 • przygotowanie deklaracji i informacji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, PIT-40), ubezpieczeniowych ZUS, innych
 • rozliczanie i prowadzenie ZFŚS
 • rozliczanie i prowadzenie PFRON
 • nadzór prowadzonych u Klienta kontroli US, ZUS

KADRY
 • prowadzenie administracji kadrowej, archiwizowanie i udostępnianie akt osobowych pracownika (przyjęcie pracownika, przebieg pracy, zwolnienie pracownika)
 • wszelkie umowy pracownicze, dokszatłcenia pracowników
 • umowy o użytkowanie sprzętu prywatnego do wykonywania obowiązków służbowych (telefon, laptop, samochód prywatny)
 • doradztwo płacowo - kadrowe
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • nadzór prowadzonych u Klienta kontroli z PIP

 

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl