PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ

Oferujemy Państwu pełen zakres tradycyjnych usług księgowych zgodnych z wymogami obowiązujących w Polsce  przepisów rachunkowych, międzynarodowych standardów rachunkowości i przepisów podatkowych, dostosowany  do  indywidualnych  potrzeb Klienta.

  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie ewidencji i rozrachunków należności i zobowiązań
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT
  • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego (sprawozdanie finansowe) wraz z obsługą badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta, tam gdzie takie badanie jest wymagane lub na życzenie Klienta
  • sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań zgodnych z standardami przyjętymi przez Klienta
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS, INTRASTAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • doradztwo podatkowe
  • nadzór nad prowadzonymi u Klinta kontrolami
Na życzenie Klienta opracowujemy tzw. zakładowy plan kont. Przygotowujemy rozwiązania rachunkowe  i opis przyjętych zasad rachunkowych, ewidencji i rozliczeń transakcji, z uwzględnieniem możliwych uproszczeń i specyfiki danej branży a także formy prawnej firmy lub organizacji społecznej.

To Klient wybiera formę współpracy z nami, są tu możliwe różne modele współpracy: sposób dostarczania dokumentów (osobiście, pocztą, kurierem, przez naszego pracownika), prowadzenie czynności księgowych w naszej siedzibie lub w siedzibie Klienta. Pracujemy na oprogramowaniu informatycznym własnym lub Klienta a także udostępniamy własne moduły księgowe Klientowi.

Zobacz także:

Zasady współpracy - najcześciej zadawane pytania KSIĘGI RACHUNKOWE.

 

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl