MODELE WSPÓŁPRACY

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) musi być dostosowane do specyfiki  i wielkości firmy. Przepisy rachunkowe pozwalają także na zastosowanie różnorodnych uproszczeń w zależności od wielkości firmy. Najważniejsze jest indywidualne podejście do potrzeb firmy z uwzględnieniem przepisów podatkowych, rachunkowych i gospodarczych. Dobrze zaplanowana pełna księgowość to czasami setki problemów mniej, to zdecydowana poprawa efektywności i skuteczności pracy i prowadzenia firmy.

1. Model – tradycyjny. Dokumenty księgowe dostarczane są do naszego biura przez Klienta, kurierem, pocztą lub przez naszego pracownika. W naszym biurze dokumenty te są księgowane w systemie komputerowym. Następnie rozliczane są zobowiązania podatkowe i wytwarzane wymagane zestawienia księgowe. Klient jest informowany o sytuacji księgowej i podatkowej (np.mail).

2. Model  online. Dokumenty księgowe są rozliczane w systemie online. Klient biura korzysta u siebie z modułów typu handel, magazyn, bank a biuro korzysta z modułów księgowych. Współpraca między tymi  modułami odbywa się drogą internetową w czasie rzeczywistym. W tym rozwiązaniu księgowość może być fizycznie prowadzona przez nas w naszej siedzibie a także w siedzibie Klienta, Klient może mieć stały wgląd w wygenerowane i przetworzone informacje przez system księgowy i podatkowy. Istnieje wiele elastycznych rozwiązań i możliwości. Zobacz także: Księgi rachunkowe - online.

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

To przede wszystkim prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR), ewidencji ryczałtowej (ryczałt ewidencjonowany) i rozliczeń podatku PIT, rozliczeń podatku VAT (także samodzielnie np. dla Rolników).

1. Model  tradycyjny. Dokumenty księgowe dostarczane są do naszego biura przez Klienta, kurierem, pocztą. W naszym biurze dokumenty te są księgowane w systemie komputerowym. Następnie rozliczane są zobowiązania podatkowe. Klient otrzymuje stosowną informację (np. SMS, mail).

2. Model  IWD – Internetowa Wymiana Dokumentów. Klient korzysta z udostępnionego przez nas gratis nowoczesnego programu do prowadzenia uproszczonej księgowości. Tam wprowadza dokumenty sprzedaży jak i zakupów. Następnie dokonywana jest tzw. internetowa wymiana dokumentów do naszego systemu komputerowego. U nas dokumenty są weryfikowane i księgowane, rozliczane są podatki. Zobacz także: program do prowadzenia mikro firm.

PŁACE I KADRY

Prowadzenie rozliczeń płacowych odbywa się niezależnie od prowadzenia księgowości.

1. Model – Płace. Prowadzony przez nas w naszej siedzibie lub siedzibie Klienta. Rozliczane są płace, podatki, ZUS, zasiłki.

2. Model – Płace i Kadry. Prowadzony przez nas w naszej siedzibie lub siedzibie Klienta. Prowadzone są wszystkie rozliczenia płacowe i dodatkowo prowadzone są sprawy kadrowe.

DORADZTWO

Doradztwo może dotyczyć prawa podatkowego, prawa rachunkowego i szeroko pojętego prawa gospodarczego.

1. Model – Zlecenie indywidualne. Dotyczy jednorazowego zlecenia.

2. Model – Stała współpraca. Dotyczy doradztwa podatkowego i  rachunkowego w ramach stałej współpracy.

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl