Doradztwo podatkowe i rachunkowe

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Oznacza wybór rozwiązań dopuszczonych przez przepisy prawa w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych i kształtowania płynności finansowej. Planowanie podatkowe rozpoczyna się przed dokonaniem transakcji, na etapie tworzenia budżetu, biznes planu, konstruowania umowy czy zamówienia.

 • wybór rodzaju i sposobu opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, liniowo, ryczałtowo itp.)
 • racjonalny wybór uproszczeń w stosowanych ewidencjach
 • łączenie, podział, przekształcenia spółek
 • zakupy inwestycyjne
 • finansowanie działalności gospodarczej – wewnętrzne i zewnętrzne
 • optymalizacja zatrudnienia
 • transakcje z podmiotami powiązanymi
 • udzielanie porad, informacji i wyjaśnień oraz pisemnych opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, rozliczeń podatkowych z państwami Unii Europejskiej, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a innymi państwami, prawa karno - skarbowego
 • sporządzanie  deklaracji i informacji podatkowych, pism i zapytań

KONTROLE PODATKOWE Oferujemy udział w postępowaniu kontrolnym, który obejmuje:

 • zapoznanie się z tematem kontroli.
 • rozpoznanie stanu dokumentów źródłowych, prawidłowości naliczenia deklaracji, terminowości zapłat.
 • przegląd obowiązującego prawa, interpretacji urzędowych, orzecznictwa sądowego.
 • udział w postępowaniu kontrolnym na mocy pełnomocnictwa - składanie wyjaśnień ustnych i pisemnych.
 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

KONTROLA SĄDOWA DECYZJI PODATKOWYCH

 • sporządzanie odwołań od decyzji Urzędów skarbowych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu podatkowym
 • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących prawa podatkowego
 • reprezentowanie Klientów przed  Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących prawa podatkowego
 • specjalistyczna wiedza z dziedziny prawa podatkowego, pozwala skutecznie reprezentować  Klientów przed Sądami Administracyjnymi w sprawach podatkowych

DORADZTWO RACHUNKOWE

 • usługi związane z organizacją działu księgowości
 • pomoc we wdrożeniu systemu księgowego
 • opracowanie zakładowego planu kont - przygotowanie rozwiązań rachunkowych i opis przyjętych zasad rachunkowych, ewidencji i rozliczeń transakcji, z uwzględnieniem możliwych uproszczeń i specyfiki danej branży a także formy prawnej firmy lub organizacji
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • rozwiązywanie specyficznych problemów księgowych związanych z przeprowadzaniem przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych
 • analiza sprawozdań finansowych


Rozwój firmy często stwarza nowe problemy i wyzwania. Pomagamy naszym Klientom w identyfikacji oraz wdrożeniu najkorzystniejszych rozwiązań.

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl