Doradztwo gospodarcze

ZAKŁADANIE PODMIOTÓW

  • zakładanie i rejestracja wszelkich podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji
  • sporządzanie i składanie  wszelkich zgłoszeń i informacji do Krajowego Rejestru Sadowego - KRS
  • analiza najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności społecznej (stowarzyszenia, fundacje) z punktu widzenia prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa rachunkowego
  • analiza wszelkich pism, uchwał i umów z punktu widzenia prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa rachunkowego
  • sporządzanie umów różnych spółek, statutów stowarzyszeń, fundacji

WYCENA I PRZEKSZTAŁCENIA FIRM

  • przeprowadzanie przekształceń wszelkich podmiotów gospodarczych, połączeń, zmian w kapitale, sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw - rozwiązywanie problemów podatkowych i rachunkowych z tym związanych, rejestracja zmian w KRS
  • analiza ekonomiczna firm
  • Wycena spółki jest potrzebna do ustalenia wartości firmy w przypadku:

- Zbycia lub nabycia udziałów

- Zbycia lub nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

- Przekształcenia

- Likwidacji

- Aportu

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl